Posts Tagged With: Mallarmé

Posted in Alıntılar, Yazılar
10 Temmuz 2019

Yeminli Kitap Müfettişi

, Son Bakışta Aşk‘ta, endüstriyel tipografinin ve kitap üretiminin ‘nin ve cıların elinden çıktıktan sonra nasıl “kitabın arkaik sükûnetine” saldıran…

Posted in Alıntılar, Yazılar
24 Mayıs 2019

Mallarmé’nin Deneyimi

Yazınsal Uzam’da , yapıt içindeki o tekinsiz karanlığı Mallarmé üzerinden anlatıyor. Yazma Eylemi’nin arkeolojisi olarak okunacak bu bölümler, Yazı ile…