Sticky

Okurun bir nevi barkod tabancasına indirgendiği “örfi” şiir yordamı ve estetiği fikri ile Baudrillard’nın bu yazısı eş güdümlü okunabilir. Örfi Şiir Tarihi bir nevi hipermarket estetiği ile tüm okuma ve bakış alanını istimlak etmeye çalışır, her zaman. Bunun panzehiri deneydir.. ‘Simülakrlar ve Simülasyon’ kitabından..Okumaya devam…

Umberto Eco’nun Açık Yapıt‘ından bir bölüm. “Tamamlanmış bir biçim” olarak görsel şiir ya da deney ya da adına ne derseniz deyin, kendisini ancak içerik olarak okurun yorumunun fraktal yakıtında bütünleyecektir. Gerilim şiirin üretim anından çok, görülme, okunma, bayağı bir şekilde tüketilmesi esnasında ortaya çıkar; zaten yapıtın ya da biçimin enerjisiOkumaya devam…

Shayegan’ın Yaralı Bilinç diye adlandırıp, büyük harfle başlayan (Batılı) Tarih’in Tatili içinde sürüklenip duran geleneksel toplulukların arazlarını ve modern dünya/akıl karşısında yan yatmalarını bir güzel özetleyen kitabının başındaki bölümden birkaç parça. Bugün muhafazakar sağ/sol aydının içinde debelenip durduğu çukurun içindeki katran kara düşünsel kapanmışlığı ve onun hazzını anlatıyor özetle. NedenOkumaya devam…

Virilio, Enformasyon Bombası‘nda “Küreselleşme tarihin hızlanmasının tamamlanması değil sonlanmasıdır, dünyanın sunduğu imkanlar alanının kapanmasıdır.” diye belirtir. Aşağıdaki ufak parça Covid-19 salgını ile yaşantımızdaki bir boyutu kaplayan ve orada her daim var olacak gibi görünen “mevcudiyet”ten bahsediyor.Okumaya devam…