Sticky

Rahmi Öğdül‘ün çevirdiği Philip Goodchild‘in Arzu Politikasına Giriş kitabından (Ayrıntı Yayınları, 2005) ufak bir parça. “Kapitalizm ve Şizofreni’nin içerdiği kuram, bu yüzden sadece bir simülasyondur, bir çift “şizo”nun sayıklamasıdır; ancak, bu simülasyon tamamen içkindir. İddialarını haklı çıkarmak için “gerçek bir dünya”nın aşkın gösterilenine ya da uygulamasını meşrulaştırmak için “hakikat”, “Varlık”,Okumaya devam…